ДиДжи Консулт ЕООД

С нас Вашите идеи стават реалност!

услуги

Фирма „ДиДжи Консулт“ ЕООД е обособена в четири основни направления

Подготовка и управление на проекти по европейски програми

Консултиране и разработване на проекти, стратегии и планове; Изготвяне на пълна проектна документация за кандидатстване по европейски програми – идентифициране на нуждите, попълване на формуляри за кандидатстване, изготвяне на бюджети и финансови анализи и предоставяне на консултации в процеса на подготовка на проектните предложения; Управление на проекти, финансирани от европейски програми и други финансови източници – разработване на процедури за техническо и финансово изпълнение на проекти, подкрепа и консултации на екипа, отговорен за изпълнението на съответния проект, изготвяне на доклади за напредък, разрешаване на казуси и др.; Разработване на технически спецификации и документация за възлагане на обществени поръчки във връзка с осъществяване на строително-монтажни работи за инвестиционни инфраструктурни проекти, за строителен, авторски и инвеститорски надзор на инвестиционни инфраструктурни проекти, за предоставяне на консултантски услуги в областта на разработване на предпроектни проучвания, финансови и икономически анализи, анализи „ползи-разходи”, проектиране на инвестиционни инфраструктурни проекти и др.

Изграждане и внедряване на СУК според изискванията на международните стандарти

• Стандарти за качество: ISO 9001 • Стандарти за околна среда: ISO 14001 • Стандарти за безопасност: BS OHSAS 18001 • Интегрирани системи на основата на избрани стандарти. *Предоставяне на обучения по горецитираните стандарти.

Информация, публичност и обучения

• Изработка и разпространение на всички видове информационни материали по проекти; • Организиране на специализирани обучения и семинари за общини, фирми, НПО и други организации в сферата на финансиране и управление на проекти, публично-частни партньорства и др.

Информационни технологии

• Цялостна изработка на сайтове; • Изработка на софтуерни решения за управление на програми и проекти; • Възстановяване на информация на хард дискове; • Форматиране, сканиране и чистене на вируси, спайуер, адауер и друг зловреден код; • Изчистване на временни файлове; • Оптимизиране на системата

За нас

„ДиДжи Консулт“ ЕООД разполага с високо квалифициран и мотивиран екип, предоставящ на своите партньори навременни и с високо качество консултантски услуги. Във фирмата е внедрена Система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008. По този начин „ДиДжи Консулт” ЕООД гарантира на своите клиенти предоставянето на услуги в съответствие с техните изисквания и качество, отговарящо на европейските и международни стандарти. Визията ни - работа в услуга на клиента, съобразена с поставените изисквания и изпълнена в контекста на най-добрите практики и с най-високо качество. „ДиДжи Консулт“ ЕООД притежава сертификат „Коректна фирма“ за отлична репутация и етикеция в управлението на бизнеса, както и за коректно отношение към задълженията спрямо клиентите и контрагентите.

С нас Вашите идеи стават реалност!

Защо ни се довериха?

Наши клиенти са доказани компании и институции
Uploaded image
Подготовка и управление на над петдесет успешни проекта, финансирани по европейски програми
Uploaded image
Над двадесет успешно изградени и внедрени системи за управление на качеството
Uploaded image
Успешно приключили над десет проекта по „Информация и публичност“, в това число специализирани обучения и семинари
Uploaded image
Над десет приключили проекта в направление „Информационни технологии“

НОВИНИ

Кой ни се довери?

Някои от изпълнените ни проекти с информация за Възложителя

Контакти

Свържете се с нас, като използвате формата за контакт